นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
ประกาศโรงเรียนจิตราวิทยา


ในปีการศึกษา 2557 ทางโรงเรียนจะได้เปิดทำการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ในระดับชั้น อ.3-ม.3
และในระดับชั้นอนุบาลจะได้มีการ
ปรับหนังสือเรียนเป็น2ภาษา(ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)
นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมวิชาเปียโนและภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติในระดับอนุบาล
โดยทางโรงเรียนจะไม่มีการขึ้นค่
าเทอมแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อ
ทราบ

กิจกรรมโรงเรียนในช่วงปิดเทอม

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 58
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ชั้นอนุบาล 3 เวลา 8.00 น.

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร-อำลาสถาบัญ ชั้นม.3 เวลา 13.00 น.
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 58ประกาศผลสอบชั้น ป.1-ม.2 เวลา 9.00 - 11.00น.(รับสมุดพก)
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 58เปิดเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 58
พิธีดำหัวครูอาวุโส
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 58ขายหนังสือชั้น อ.1 - ป.3
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 58ขายหนังสือชั้น ป.4 - ม.3
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 589.00 น. - 11.00 น. ประชุมผู้ปกครองชั้น อ.1-3
13.00 น. - 15.00 น. ประชุมผู้ปกครองชั้น ป.1-3
วันอาทิตย์ที่ 10พฤษภาคม 589.00 น. - 11.00 น. ประชุมผู้ปกครองชั้น ป.4-6
13.00 น. - 15.00 น. ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.1-3
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 58เปิดเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 58เปิดเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
                   
                                                

สามารถติดตามรูปกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/jittraschool
Photo by kru James
ประกาศ!!! โรงเรียนจิตราวิทยาได้เปลี่ยน Email โรงเรียน
เป็น jittraschool@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดูแผนที่จาก google

 
   
   
©2014 by www.jtw.ac.th